Thứ Tư, 05/04/2017, 21:57 (GMT+7)
.

Kiến nghị HĐND điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm TNGT

UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm tai nạn giao thông (TNGT) theo quy định của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia.

Lực lượng CSGT đang xử lý hiện trường TNGT trên Quốc lộ 1.
Lực lượng CSGT đang xử lý hiện trường TNGT trên Quốc lộ 1.

Nội dung văn bản kiến nghị nêu rõ: Nghị quyết 69/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 của HĐND tỉnh về biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2014-2018, đề ra mục tiêu: TNGT phải được kiềm chế giảm dần qua các năm, phấn đấu mỗi năm giảm từ 10-15% so với năm trước, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) trên hai lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa và không để ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Ủy ban ATGT quốc gia đề ra mục tiêu: Tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí trên toàn quốc so với năm 2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, trong năm 2016 tình hình trật tự ATGT trên địa bàn diễn biến phức tạp, TNGT tăng cả 2 tiêu chí (số vụ, số người chết) so với cùng kỳ năm 2015. Nhằm thực hiện mục tiêu giảm TNGT trong năm 2017 theo Kế hoạch 08/KH-UBATGTQG ngày 9-1-2017 của Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm TNGT đường bộ và đường thủy trong năm 2017 từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2016, đảm bảo theo quy định của Ủy ban ATGT Quốc gia.

P.L

 

.
.
.