Thứ Tư, 10/07/2019, 20:04 (GMT+7)
.

Sửa chữa cục bộ QL.1 qua Tiền Giang

(ABO) Ban Quản lý Dự án 8 vừa công khai hóa thông tin về công trình Sửa chữa cục bộ, thảm bê tông nhựa mặt đường từng đoạn Km1967-Km1969, Km1977+400-Km1987+360, Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều điểm đã bị xuống cấp.
Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều điểm đã bị xuống cấp.

Theo đó, Dự án đầu tư Sửa chữa cục bộ, thảm bê tông nhựa mặt đường từng đoạn Km1967-Km1969, Km1977+400-Km1987+360, Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 5681/QĐ-TCĐBVN ngày 28-12-2018.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, duy trì tuổi thọ công trình và nâng cao khả năng khai thác của đoạn tuyến. Quy mô đầu tư xây dựng gồm sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường hiện hữu; thảm bê tông nhựa và hoàn thiện hệ thống vạch sơn, báo hiệu đường bộ. Địa điểm xây dựng: TP. Mỹ Tho và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tổng mức đầu tư hơn 16,8 tỷ đồng từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2019.

P.V


 

.
.
.