Thứ Hai, 29/10/2018, 15:42 (GMT+7)
.

Dự án Nâng cấp đô thị TP. Mỹ Tho:Thi công chậm, người dân phản ánh

Nhiều công trình nằm trong Dự án Nâng cấp đô thị TP. Mỹ Tho thi công chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, đi lại và mua bán của người dân.

Cụ thể: Xây dựng kè sông Tiền - phường 2 hiện chỉ đạt 79%; Cải tạo nâng cấp đường huyện 92C (từ cầu Thạnh Trị đến đường Nguyễn Minh Đường) chỉ đạt hơn 42%; Cải tạo nâng cấp đường Lộ Me nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến Quốc lộ 50) đạt hơn 67%; Cải tạo nâng cấp đường Đốc Binh Kiều (từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Nguyễn An Ninh), đường Phan Bội Châu (từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Học Lạc), đường Học Lạc (từ đường Phan Thanh Giản đến đường Thái Sanh Hạnh), đường Hoàng Hoa Thám (từ đường Phan Thanh Giản đến đường Nguyễn Huỳnh Đức), đường Nguyễn An Ninh (từ đường Nguyễn Huỳnh Đức đến đường Học Lạc) hiện đạt khoảng 41%...

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận từ thực tế vào ngày 23-10 sau khi nhận được phản ánh của người dân.

Gói thầu Cải tạo nâng cấp đường huyện 92C (từ cầu Thạnh Trị đến đường Nguyễn Minh Đường) thi công rất chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa.
Gói thầu Cải tạo nâng cấp đường huyện 92C (từ cầu Thạnh Trị đến đường Nguyễn Minh Đường) thi công rất chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa.
Nắp cống thoát nước được đậy tạm rất nguy hiểm cho người đi đường (thuộc gói thầu Cải tạo nâng cấp đường Lộ Me nối dài, đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến Quốc lộ 50).
Nắp cống thoát nước được đậy tạm rất nguy hiểm cho người đi đường (thuộc gói thầu Cải tạo nâng cấp đường Lộ Me nối dài, đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến Quốc lộ 50).

 

Gói thầu đường Nguyễn An Ninh (từ đường Nguyễn Huỳnh Đức đến đường Học Lạc)… cũng thi công ì ạch, nhiều người phản ánh.
Gói thầu đường Nguyễn An Ninh (từ đường Nguyễn Huỳnh Đức đến đường Học Lạc)… cũng thi công ì ạch, nhiều người phản ánh.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau, gói thầu Xây dựng kè sông Tiền - Phường 2 triển khai cũng chậm tiến độ so với kế hoạch.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau, gói thầu Xây dựng kè sông Tiền - phường 2 triển khai cũng chậm tiến độ so với kế hoạch.

NHÓM PV KT

 

.
.
.