Thứ Tư, 26/12/2012, 12:20 (GMT+7)
.

Hưởng chế độ thai sản đối với BHYT tự nguyện

Chị Trần Thị Hoàng (Kiểng Phước, Gò Công Đông) hỏi: Tôi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện đầu năm 2012, nay đã mang thai; vậy khi sinh, tôi có được hưởng chế độ thai sản của BHYT không?

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời: Thông tư liên tịch 06 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện quyền lợi của người tham gia BHYT tự nguyện quy định: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng và được hưởng các quyền lợi về chăm sóc thai sản, sinh đẻ sau 270 ngày kể từ ngày đóng BHYT đối với các trường hợp tham gia BHYT tự nguyện lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn vì bất cứ lý do gì…

Nếu thẻ BHYT của chị Hoàng có giá trị sử dụng sau 270 ngày thì đương nhiên chị được hưởng quyền lợi về chăm sóc thai sản, sinh đẻ của BHYT.

TỔ CTBĐ

.
.
.