Thứ Năm, 13/06/2013, 06:29 (GMT+7)
.

Sinh viên ngành tiếp xúc với hóa chất độc hại chưa được hỗ trợ tiền

Một số sinh viên có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phản ánh: Các em thuộc diện miễn, giảm học phí do học ngành thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ học phí vì Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang bắt buộc làm đơn xác nhận theo mẫu riêng của Sở. Nhà trường không chấp nhận mẫu đơn này mà chỉ chấp nhận mẫu của Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang trả lời: Do mẫu đơn xác nhận của Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin chung chung, không rõ ràng nên Sở làm mẫu xác nhận riêng, trong đó yêu cầu nhà trường xác nhận rõ ngành học độc hại. Cũng vì lý do chưa thống nhất này nên hiện nay tỉnh tạm ngưng chi hỗ trợ sinh viên (hộ khẩu tại Tiền Giang) thuộc diện miễn, giảm học phí do học ngành thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại để chờ ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH.

TỔ CTBĐ
 

.
.
.