Thứ Tư, 15/02/2017, 15:39 (GMT+7)
.

Trả lời kiến nghị của cử tri

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang và tỉnh Nam Định gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, với nội dung: “Đề nghị nhiệm kỳ của trưởng thôn, phó trưởng thôn và các đoàn thể nên quy định đủ 5 năm cho thống nhất với các nhiệm kỳ khác của Đảng và chính quyền, vì thời gian nhiệm kỳ là 2 năm rưỡi như quy định là quá ngắn, chi phí bầu cử gây tốn kém cho ngân sách Nhà nước”.

Bộ Nội vụ xin trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 3, Điều 12, Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố là 2 năm rưỡi để phù hợp với nhiệm kỳ chi bộ ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp kiến nghị của cử tri và các địa phương trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV nêu trên.
 

.
.
.