Thứ Tư, 15/03/2017, 20:30 (GMT+7)
.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh:

Trả lời những vụ khiếu kiện kéo dài, đông người

Vừa qua, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và trả lời những  khiếu kiện kéo dài, đông người thuộc các dự án do tỉnh và Trung ương đầu tư xây dựng, như sau:

Ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Văn Hưởng về các trường hợp khiếu nại kéo dài thuộc Dự án QL1A.
Ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng về các trường hợp khiếu nại kéo dài thuộc Dự án QL1A.

1. Đại diện các hộ dân TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy yêu cầu: Sớm giải quyết đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp QL1A.

Ông Lê Văn Hưởng trả lời: Hiện chưa có ý kiến kết luận của các bộ, ngành Trung ương về khiếu nại của các hộ dân liên quan đến Dự án mở rộng, nâng cấp QL1A. Khi có kết luận của Trung ương, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay.

Việc thi công tuyến tránh QL1A, giao Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy kiểm tra. Riêng trường hợp tranh chấp giữa bà Bi với ông Tuấn thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, bà Bi có quyền khởi kiện ra tòa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Một số hộ dân xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè khiếu nại: Không đồng ý hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 861.

Ông Lê Văn Hưởng kết luận: Giao Sở GTVT hoàn chỉnh hồ sơ thi công đường tỉnh 861 theo ý kiến chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngành chức năng khôi phục lại hiện trạng đất và điều chỉnh công trình làm đường theo hướng không ảnh hưởng đến đất của những hộ dân không đồng ý hiến đất.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp dân) tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo chấm dứt khiếu nại nội dung yêu cầu bồi thường đất do thực hiện công trình đường tỉnh 861.

Về trường hợp của bà Lê Kim Em cho rằng, diện tích đất của bà phải được tính từ giữa sông, yêu cầu bà chứng minh bằng giấy tờ để có cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện một số hộ dân xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước yêu cầu: Sớm giải quyết đền bù, hỗ trợ tái định cư và cấp chủ quyền đất nơi ở mới khi thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Tân Phước tiếp tục thực hiện việc rà soát các đối tượng đủ điều kiện được giao đất theo Phương án 537 và Thông báo 96 của UBND tỉnh để thực hiện các thủ tục giao đất theo quy định. Hộ nào có diện tích đất xung quanh nhà bao nhiêu (theo hiện trạng) thì UBND huyện sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích đất còn lại (thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng do thực hiện Khu công nghiệp Long Giang theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ).

Về việc thực hiện Công văn 10955 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và đã trực tiếp làm việc với các bộ, ngành Trung ương có liên quan. Đến nay, UBND tỉnh chưa nhận được ý kiến của Chính phủ. Khi có ý kiến của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

TỔ CTBĐ

.
.
.