Thứ Sáu, 07/07/2017, 15:31 (GMT+7)
.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh:

Đối thoại, giải quyết 11 trường hợp khiếu nại thuộc Dự án QL1A

Thực hiện Công văn số 5088/VPCP-V.I ngày 18-5-2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của 41 hộ dân liên quan Dự án “Mở rộng, nâng cấp QL1A năm 2005” (tỉnh Tiền Giang) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 7-7, tại phòng họp số 4 (Trung tâm Hội nghị tỉnh), ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Cai Lậy và TX. Cai Lậy tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại 11 trường hợp  gồm các ông (bà):

Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Thủy (phường 4, TX. Cai Lậy), Trần Thanh Đang, Phạm Đực Em, Lý Hữu Phước, Trần Hữu Kim Thanh, Trịnh Thị Tro (phường 2, TX. Cai Lậy), Nguyễn Thị Lợi, Lý Văn Út (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy), Nguyễn Thị Hai và Võ Thị Lang (xã Bình Phú, huyện Cai Lậy).

a
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và kết luận các vụ việc.

Sau khi nghe các ý kiến trình bày của người dân, giải trình của ngành chức năng và chính quyền địa phương, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận:

Hủy bỏ các Quyết định giải quyết trước đây của Chủ tịch UBND tỉnh; giữ nguyên diện tích bồi thường của Hội đồng định giá đền bù đã được UBND huyện Cai Lậy giải quyết.

Chấp nhận bồi thường 82,6 m2 đất cho bà Nguyễn Thị Hiệp và 315 m2 đất cho bà Trịnh Thị Tro theo giá đất ở do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm chi trả (phải trừ lại các khoản bồi thường, hỗ trợ mà bà Hiệp đã nhận và bà Hiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo theo quy định đối với diện tích trên).

Báo Ấp Bắc sẽ thông tin nội dung từng vụ việc cụ thể sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết.

TỔ CTBĐ

.
.
.