Thứ Tư, 31/01/2018, 06:45 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 31-01

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 31-01, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Lễ ra quân tuần hành Năm an toàn giao thông 2018; 20 tấn trái vú sữa đã được xuất sang thị trường Hoa kỳ; Tiêu hủy 11 con bò bị bệnh lở mồm long móng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam (xem trang 2).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Ngân hàng xác định trong thời gian qua là tập trung vốn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần khai thác và phát huy lợi thế của tỉnh. Tập trung vốn cho sản xuất (xem trang 5).

Trong những năm qua, các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được giám đốc các bệnh viện, người đứng đầu cơ sở y tế quan tâm tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo an toàn PCCC tại các bệnh viện và cơ sở y tế (xem trang 6, 7).

Công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh trong năm qua đạt được hiệu quả nhờ vào việc huy động cả hệ thống chính trị của địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến rất lớn trong công tác chỉ đạo của các cơ quan, lực lượng chức năng và ý thức của người tham gia giao thông. Tập trung thực hiện Năm ATGT 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” (xem trang 9).

.
.
.