Thứ Năm, 19/09/2019, 20:58 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 20-9

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 20-9, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân; Lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới; Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi.

Dù dự kiến ban đầu ra mắt nông thôn mới vào năm 2020, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay, góp sức của người dân, xã Tân Bình  (TX. Cai Lậy) đang phấn đấu ra mắt nông thôn mới trong năm 2019. Tân Bình nỗ lực về đích nông thôn mới (xem trang 4).

Cùng với cả nước, quá trình chuyển đổi nhân khẩu học ở Tiền Giang cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Theo đó, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên của tỉnh đang tăng nhanh về số lượng và chiếm tỷ lệ càng cao trong tổng số dân. Năm 2018, số người cao tuổi của tỉnh là trên 188.000 người, chiếm tỷ lệ gần 11% trong tổng số dân. Góp phần nâng cao tuổi thọ (xem trang 8).

Theo thống kê của cơ quan chức năng, thời gian gần đây hiện tượng người chưa thành niên phạm tội trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng ngày càng có chiều hướng gia tăng. Báo động người chưa thành niên phạm pháp. Bài 1: Con đường dẫn đến phạm tội (xem trang 9).

Công tác đào tạo vận động viên của thể thao Tiền Giang trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong thời gian tới, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh sẽ có nhiều đổi mới để công tác đào tạo vận động viên của thể thao tỉnh nhà phát triển căn cơ và bài bản. Nét mới trong công tác đào tạo vận động viên (xem trang 12).

.
.
.