Thứ Hai, 12/10/2020, 22:42 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-10

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-10, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị; Đồng chí Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà đồng chí Huỳnh Văn Niềm; Gửi niềm tin vào một Đại hội với nhiều đổi mới đột phá.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, vì là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã triển khai thực hiện đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (xem trang 5).

Đảng và Nhà nước xác định doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển. Điều này thể hiện rõ thông qua Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Để cụ thể hóa chủ trương này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt và mang lại hiệu quả thiết thực. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển (xem trang 6).

Nhiều sự kiện, công trình nổi bật cho thấy một diện mạo mới khi Tiền Giang bước vào chặng đường mới, đặc biệt là trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số công trình, sự kiện nổi bật (xem trang 8, 9).

Nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tiền Giang đã tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, với nhiều công trình trọng điểm mang tính kết nối liên vùng. Đột phá trong đầu tư hạ tầng giao thông (xem trang 10).

Một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy ban hành ngày 5-4-2017 (gọi tắt là Nghị quyết 11) là tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch của tỉnh cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững... Bước tiến mới của ngành Du lịch (xem trang 15).

.
.
.