.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 23-5

Cập nhật: 22:25, 22/05/2022 (GMT+7)

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 23-5, với những thông tin nổi bật.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển và sự trường tồn của một dân tộc. Văn hóa không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhất quán và không ngừng bổ sung đường lối xây dựng nền văn hóa mới phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực phát triển đất nước (xem trang 2).

Vừa qua, loạt bài ký sự “Xuôi dòng Bảo Định” đăng nhiều kỳ trên Báo Ấp Bắc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Mới đây, chúng tôi đã nhận được bài viết của một cộng tác viên về chiến công của quân và dân Tiền Giang trên dòng kinh lịch sử này vào buổi đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Dòng Bảo Định nổi sóng chống xâm lăng (xem trang 4).

Những ngày qua, khi giá xăng, dầu tăng trở lại và lập đỉnh mới đã dẫn đến các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân tăng theo. Chi phí cho việc chi tiêu tăng, nhưng thu nhập không tăng, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu. “Bão giá” đè nặng người dân. Bài cuối: Áp lực đè nặng người dân (xem trang 5).

.
.
.