Thứ Tư, 22/06/2022, 11:12 (GMT+7)
.

UBND tỉnh Tiền Giang chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc của nhiều công dân

(ABO) Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang thông báo chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc của nhiều công dân.
 
Các ông bà cùng ngụ ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Vĩnh Nghi, Phan Thanh Vũ, Võ Thị Thảo, Phan Văn Thành, Phạm Văn Quang, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Răng, Nguyễn Văn Mèo, Nguyễn Văn Dẹn, Bùi Văn Hực, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Huỳnh Anh, Lê Văn Hòa, Lê Thị Kim Thanh, Hồ Quang Cung, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Thị Rảnh là những hộ có hợp đồng khoán đất trồng khóm, bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án Khu công nghiệp Long Giang.
 
Các ông bà trên có yêu cầu: Không đồng ý việc trừ 100 triệu đồng/ha khi hỗ trợ tiền đất. Bổ sung tiền chênh lệch giữa giá đất thời điểm thực hiện dự án năm 2008 là 50.000 đồng/m2 và giá đất thời điểm giải quyết là 45.000 đồng/m2. Hỗ trợ an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tiền đất theo diện tích đất thực tế sản xuất bị thu hồi.
 
Theo Phương án 537 của UBND tỉnh, hộ của các ông bà nêu trên được bồi thường do thanh lý hợp đồng trước hạn; bồi thường chi phí lên liếp; bồi thường giá trị cây khóm; bồi thường diện tích kè mé; bồi thường giá trị cây khóm đối với diện tích kè mé, được giao đất ở; hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ chuyển đổi nghề…
 
Qua rà soát xác định, đối với nội dung yêu cầu không trừ 100 triệu đồng/ha và yêu cầu hỗ trợ theo giá đất thời điểm thu hồi năm 2008 (50.000 đồng/m2), Thủ tướng Chính phủ có kết luận tại Công văn 2390 ngày 5-3-2017: “… hỗ trợ 60% giá đất năm 2016 (45.000 đồng/m2), trừ đi 100 triệu đồng/ha đã hỗ trợ trước đây”.
 
Đối với nội dung yêu cầu hỗ trợ an sinh xã hội, chuyển đổi nghề, căn cứ theo Nghị định 47 ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 1-7-2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Do các hộ đã được hỗ trợ theo Phương án 537 nên theo quy định trên thì không áp dụng Nghị định 47 để hỗ trợ…
 
Đối với các hộ ngụ khu phố 1, phường 1, TX. Cai Lậy: Nguyễn Văn Lưu (vợ là bà Lê Thị Sáu), Ngô Văn Cu (vợ là bà Lê Thị Hai) bị ảnh hưởng bởi Dự án Cụm dân cư khu 1, thị trấn Cai Lậy (giai đoạn 1), các hộ yêu cầu giải quyết cho nền hoán đổi và nền giá định; bồi thường tiền san lấp đối với thửa đất vườn; hỗ trợ các khoản chuyển đổi nghề do hộ bị giải tỏa trắng, bồi thường thêm tiền khi thay đổi dự án, ra quyết định thu hồi đất cho từng hộ và tính giá tại thời điểm thu hồi…
 
Kết quả rà soát xác định, đối với yêu cầu được hoán đổi thêm nền nhà tái định cư, hộ ông Ngô Văn Cu chỉ ảnh hưởng đất lúa và đất vườn, không giải tỏa nhà cửa, vật kiến trúc. Do vậy, Hội đồng bồi thường đã chi hộ trợ đất đắp. Đối với yêu cầu hỗ trợ các khoản chuyển đổi nghề do hộ bị giải tỏa trắng, trên đất thu hồi không có nhà ở, Hội đồng bồi thường đã hoán đổi theo hướng có lợi cho người bị thu hồi, giải quyết bán thêm nền tái định cư theo giá quy định của Nhà nước, việc bồi thường, hỗ trợ thời điểm đó đã thực hiện đúng theo phương án được phê duyệt…
 
Căn cứ theo kết quả rà soát cho thấy, yêu cầu của các ông bà trên không đủ điều kiện hỗ trợ. Tóm lại, nội dung yêu cầu của các ông, bà trên đã được cơ quan từ Trung ương đến địa phương giải quyết đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh thông báo, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không tiếp, không nhận đơn, không xem xét giải quyết nội dung nêu trên của các ông, bà trên. UBND tỉnh yêu cầu các ông, bà nêu trên chấp hành, thực hiện.
H. NAM
 
.
.
.