Thứ Sáu, 24/08/2012, 14:37 (GMT+7)
.

Phối hợp liên ngành tuyên truyền về biển, đảo

Vừa qua, Sở Tư pháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và tình hình biển Đông trên địa bàn tỉnh.

Ký kết kế hoạch liên ngành tuyên truyền về biển đảo.
Ký kết kế hoạch liên ngành tuyên truyền về biển, đảo.

Trọng tâm của kế hoạch là tập trung nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những điều cần biết về 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Phổ biến những kiến thức cơ bản, các văn bản pháp luật về biển, đảo của nước ta như: Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong nhân dân.

Hình thức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ - chiến sĩ trong LLVT, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thi viết “Tìm hiểu pháp luật về biển” cho tất cả công dân cư trú trên địa bàn tỉnh; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt thời sự hàng tháng và “Ngày Pháp luật” của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền khi tuần tra biên giới biển, trong huấn luyện tự vệ cơ quan, quân sự địa phương; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân các xã ven biển…

THANH THỦY

.
.
.