Thứ Sáu, 19/10/2012, 04:58 (GMT+7)
.

Tỉnh ủy báo cáo kết quả tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4

Ngày 17-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (khóa IX) mở rộng để báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và  triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình ở các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp ủy các huyện (tương đương).

Tham dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban,  ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo cấp ủy các huyện (tương đương).

Qua tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Qua đó đã tạo ra động lực để nâng cao sức chiến đấu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc đối với những tồn đọng được dư luận quan tâm. Tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa những mặt hạn chế, khuyết điểm.

Qua đối chiếu với “Những biểu hiện chủ yếu của việc kiểm điểm không đạt yêu cầu” (ban hành kèm theo Công văn 118-CV/TW của Bộ Chính trị) thì kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt yêu cầu.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các huyện (tương đương) theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc nhấn mạnh, kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân phải thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã đóng góp ý kiến và thông báo cho nhân dân biết. Những nơi kiểm điểm không đạt yêu cầu (theo hướng dẫn của Trung ương), Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo kiểm điểm lại.

Qua kiểm điểm, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải tiến hành kiểm tra, thanh tra để làm rõ; nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là phải xây dựng kế hoạch, đề án để khắc phục những tồn tại, hạn chế và sửa chữa những khuyết điểm đã được kiểm điểm làm rõ.

                                                                                                  LÊ HUỲNH
 

.
.
.