Thứ Sáu, 14/02/2014, 09:29 (GMT+7)
.

Tập huấn chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2014

Ảnh: Anh Tuấn
Hội nghị tập huấn chuyên đề tại huyện Châu Thành. Ảnh: Anh Tuấn.

* Ngày 13-2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cho cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Chủ tịch công đoàn cơ sở,…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu các nội dung: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

* Cùng ngày, Huyện ủy Châu Thành mở Hội nghị tập huấn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cho Ban chấp hành đảng bộ cơ sở 23 xã, thị trấn, Bí thư các chi bộ trực thuộc huyện ủy.

Đồng chí Lê Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu các nội dung: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị tập huấn này, các cơ sở Đảng trong huyện xây dựng kế hoạch triển khai rộng rãi từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên đến nhân dân, giúp mọi người hiểu rõ và đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TẤN QUÂN - ANH TUẤN

.
.
.