.

Tiểu sử tóm tắt Đồng chí Nguyễn Công Bình (Sáu Bình)

Cập nhật: 18:52, 22/06/2014 (GMT+7)

Đồng chí Nguyễn Công Bình tên thật là Nguyễn Văn Mè, thường gọi: Sáu Bình, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1922. Quê quán xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 11 năm 1940.
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 1947.

Đồng chí đã kinh qua các nhiệm vụ:
- Tháng 11-1940 – 4-1945: Nhân viên giao liên bí mật cho Chi bộ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho.
- Tháng 5-1945 – 10-1958: Đội trưởng Thanh niên tiền phong, Chánh Thư ký Hội Nông dân cứu quốc, Bí thư chi bộ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.
- Tháng 11-1958 – 10-1959: Đảng viên điều lắng tại huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một.
- Tháng 10-1959 – 11-1961: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách liên xã huyện Cai Lậy,
tỉnh Mỹ Tho.
- Tháng 11-1961 – 6-1966: Cán bộ rồi Ủy viên Ban An ninh Khu 8.
- Tháng 6-1966 – 8-1969: Phó ban An ninh rồi Tỉnh ủy viên, Trưởng ban An ninh tỉnh Mỹ Tho.
- Tháng 9-1969 – 5-1972: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho.
- Tháng 6-1972 – 6-1974: Phó ban thường trực Ban An ninh
Khu 8.
- Tháng 7-1974 – 2-1976: Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.
- Tháng 3-1976 – 10-1986: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa VI và khóa VII đơn vị tỉnh Tiền Giang.
Từ ngày nghỉ hưu đến năm 2000, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;
- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;
- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng;
- Huân chương Độc lập hạng Nhất;
- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba;
- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất;
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;
- Huân chương Chiến công hạng Nhất;
- Nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

.
.
.