Thứ Tư, 24/08/2016, 11:46 (GMT+7)
.

Họp Ban Chỉ đạo đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

Ngày 24-8, Ban Chỉ đạo đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tiến hành cuộc họp nhằm triển khai Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa từ năm 2016 - 2020 và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 21 thành viên, đồng chí Võ Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Kim Trát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Trần Long Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban; đồng chí Huỳnh Văn Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng Ban.

Tại cuộc họp, từng thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt nhiệm vụ được phân công và sẽ xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện; đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo từ nay đến năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu mỗi đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo cần gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị với nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo; các ngành chức năng là thành viên của Ban Chỉ đạo cần nâng cao năng lực dự báo, bản lĩnh, tích cực, chủ động xử lý tình hình trên cơ sở chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp giữa tỉnh với Trung ương, với cấp huyện, giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Báo chí cần chủ động tuyên truyền, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch,...

M.T

 

.
.
.