Thứ Tư, 28/12/2016, 22:36 (GMT+7)
.

Tuyên truyền biển, đảo- những kết quả nổi bật

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn 07-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị (tương đương) tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các nội dung có liên quan gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam. Ngoài ra, còn tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Luật Biển Việt Nam; tài liệu tuyên truyền về tình hình Biển Đông do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn…

Lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện (thành, thị)... tham quan Triển lãm Bản đồ và tư liệu “Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý” tại TP. Mỹ Tho vào ngày 22-4-2016. Ảnh: Phùng Long
Lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện (thành, thị)... tham quan Triển lãm Bản đồ và tư liệu “Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý” tại TP. Mỹ Tho vào ngày 22-4-2016. Ảnh: Phùng Long

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cụm Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức được 4 cuộc tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh, nhằm giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ hưu trí, đoàn viên, thanh niên. Bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin thời sự và trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng nhiều bài viết phản ánh các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo của các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, quý, năm, qua đó định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo sát với yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kịp thời phản ánh các phong trào, hoạt động hướng về biển, đảo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh có nhiều bài viết tuyên truyền về biển, đảo; về công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên phòng; về kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước ở các xã ven biển Gò Công; tuyên truyền đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực như: Vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn thuế; đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển nước ta. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Cán bộ Căn cứ 696 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại huyện Cai Lậy.
Cán bộ Căn cứ 696 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại huyện Cai Lậy.

Tập trung tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, thu hút mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững; về nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển; về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong thời gian tới, các cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xử lý vấn đề phức tạp trên Biển Đông hiện nay. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể định hướng tuyên truyền với nhiều hình thức, nhất là phát huy lợi thế của công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông báo cáo trong các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

TẤN QUÂN

.
.
.