Thứ Năm, 12/01/2017, 10:46 (GMT+7)
.
Chi bộ Hội Nông dân tỉnh:

Thấm nhuần đạo đức Bác Hồ - nâng cao hiệu quả công tác

Có 100% đảng viên và quần chúng cơ quan tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; kết nạp 5 đảng viên mới…. là những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu nhiệm kỳ tập thể Hội Nông dân tỉnh đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng năm. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ về “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”, đó là động lực để Hội Nông dân càng phát huy sức mạnh, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ đề ra.

Hội Nông dân tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ về “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”
Hội Nông dân tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ về “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Nhiều năm liền Chi bộ Hội Nông dân đạt trong sạch vững mạnh, cũng là nhờ tinh thần đoàn kết, sự thống nhất cao của tập thể đảng viên, cán bộ cơ quan. Mỗi đảng viên, cán bộ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ để nâng cao hiệu quả công tác.

Hàng năm, cấp ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt chương trình hành động của Tỉnh ủy, cấp ủy Chi bộ thống nhất xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ, cụ thể hóa Nghị quyết thành chỉ tiêu giải pháp để phấn đấu thực hiện”.

Cấp ủy Chi bộ luôn đề cao công tác tuyên truyền rèn luyện, học tập làm theo tấm gương của Bác sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân. Cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan có ý thức cao hơn trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống một cách thường xuyên.

Phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc và chuyên đề nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, thể hiện rõ nét.

Rèn luyện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ cũng như trong các cuộc họp cơ quan, được cán bộ, đảng viên và công chức trong Chi bộ hưởng ứng học tập và làm theo qua việc hàng năm đăng ký phấn đấu và đánh giá thực hiện được của mỗi cán bộ đảng viên và công chức cơ quan .

Chi bộ còn quan tâm công tác xây dựng Hội; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; chủ động phối hợp với các huyện, thành, thị trong chỉ đạo cho Hội nông dân cấp huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tác động cấp ủy địa phương tăng cường sự chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Hội Nông dân huyện, thành, thị hoạt động có hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện tốt 3 phong trào của Hội: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh.

Qua những phong trào này đã tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, chung sức xây dựng nông thôn mới; đồng thời tập hợp, thu hút, củng cố phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân.

Minh chứng bằng các việc làm cụ thể như: trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm đạt trên 120% chỉ tiêu Trung ương. Tỉnh hội trực tiếp tổ chức và phối hợp dạy nghề cho 5.140/4.400 lao động, đạt 117% chỉ tiêu; giải quyết trên 3.967 lao động có việc làm.

Phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 86.814 lượt người. Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới văn minh tiến bộ: vận động nông dân đăng ký gia đình văn hóa đạt 102,3%; xây dựng cơ sở hạ tầng 216 công trình, trên 16.587 ngày công trị giá trên 16,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Hội Nông dân vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: công tác tham mưu cho tỉnh những giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho nông dân còn chậm; việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nói chung hiệu quả chưa cao; vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản của nông dân chưa theo kịp tình hình.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc chưa được thường xuyên nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng chưa được cải tiến đổi mới; công tác phê bình và tự phê bình trong chi bộ còn hiện tượng nể nang...

Ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Chi bộ chia sẻ: Thời gian tới, Chi bộ Hội tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với đảng viên, quần chúng cơ quan; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; chú trọng đào tạo bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ có đủ trình độ năng lực và bản lĩnh chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, Chi bộ cũng sẽ tạo điều kiện để các đoàn thể trong cơ quan hoạt động tốt hơn, nâng cao tình đoàn kết thống nhất trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Chi bộ Hội Nông dân tỉnh liên tục là Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

P. MAI

.
.
.