Thứ Ba, 14/03/2017, 20:24 (GMT+7)
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Sáng 14-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016 trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có 24 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 5 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 15 chi đảng, bộ hoàn thành xuất sắc quy chế dân chủ; 15 chi, đảng bộ thực hiện tốt chế độ đảng phí.

Số đảng viên được đánh giá là 1.510 đảng viên. Kết quả có 191 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (12,65%), 1.259 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (83,38%), 56 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (3,7%), 4 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tăng cường lãnh đạo tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục nắm chắc diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, phát huy nhân tố tích cực; nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên mới.

Dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.

MINH THÀNH

.
.
.