Thứ Tư, 22/03/2017, 21:37 (GMT+7)
.

Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có những điểm nhấn cụ thể như triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và hiện đại hóa hành chính.

“MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” - ĐIỂM ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH TTHC

Mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” là điểm nhấn, là khâu đột phá trong cải cách TTHC mà Tiền Giang đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Đến nay, toàn tỉnh có 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 10/11 đơn vị UBND cấp huyện và 173/173 đơn vị UBND cấp xã có bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Theo Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2016, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 2.134.401, trong đó có 2.122.711 hồ sơ mới tiếp nhận. Số hồ sơ đã giải quyết là 2.127.095, trong đó có 2.094.996 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 32.099 và số hồ sơ đang giải quyết là 7.307.
Các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trách nhiệm làm việc tại bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả. Quy định rõ thời hạn giải quyết các TTHC áp dụng theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. 100% đơn vị, địa phương đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích về cải cách TTHC trong năm 2016.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích về cải cách TTHC trong năm 2016.

Từ khi tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” các lĩnh vực: Địa chính, công chứng, chứng thực, đăng ký kinh doanh, giải quyết chính sách, xây dựng..., đến nay đã áp dụng và giải quyết hiệu quả, nhanh chóng. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã được quan tâm hỗ trợ đầy đủ và công tác bố trí nhân sự cho các bộ phận được chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử như, tại huyện Chợ Gạo, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính, TTHC được ban hành kịp thời. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” cơ bản được người dân hài lòng. Chỉ tính trong năm 2016, tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” là 66.242, trong đó hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tiếp nhận là 58.804, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100% và hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông” tiếp nhận là 7.438, đã xem xét giải quyết đạt 100%. Ngoài ra, hồ sơ liên thông cấp xã trong lĩnh vực hộ tịch - hộ khẩu đã giải quyết 100%. Huyện Chợ Gạo đã được UBND tỉnh khen thưởng về cải cách TTHC trong nhiều năm liền.

HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước đã được triển khai đến hầu hết các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Thực hiện Kế hoạch 63/KH-UBND của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2016, đến nay đã có 19/23 dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai thực hiện. Cụ thể: Về nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trong giai đoạn 1 đã triển khai cho 22 sở, ban, ngành tỉnh và 11/11 UBND cấp huyện (tất cả các phòng, ban cấp huyện và 173/173 UBND cấp xã). Đồng thời, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 cho 25 cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. Dự án Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC theo mô hình “Một cửa - Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang” (giai đoạn 2) đã được triển khai phần mềm đến tất cả UBND các cấp huyện, cấp xã và 6 sở, ban, ngành tỉnh.

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”

Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)” trên địa bàn tỉnh năm 2017 từ tháng 1 đến 11-2017, do UBND tỉnh ban hành, với những nội dung như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

Các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể hóa chuyên đề thi đua này. Hằng tháng tổ chức kiểm tra, đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, xác định kết quả thực hiện của từng đơn vị trực thuộc. Cuối năm xét chọn và khen thưởng kịp thời; đồng thời đề nghị UBND tỉnh xét khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua.

Việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh CCHC” nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cổng thông tin điện tử Tiền Giang chính thức ra mắt vào tháng 4-2014, gồm cổng chính và 35 cổng thành phần (22 sở, ban, ngành và 11 UBND cấp huyện), tích hợp toàn bộ TTHC công của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Các dịch vụ công trực tuyến đều đạt mức độ 2, có 631 dịch vụ công đạt mức độ 3 và 35 dịch vụ công đạt mức độ 4. Đồng thời, thiết kế giao diện mới của Cổng thông tin điện tử, nâng cấp Cổng bên giao diện tiếng Anh (http://en.tiengiang.gov.vn). Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh đã được triển khai trên mô hình tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, đến nay đã cấp trên 6.620 hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công việc.

Việc triển khai và ứng dụng chữ ký số vào văn bản điện tử gửi liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành góp phần đẩy mạnh gửi nhận văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ trong hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước. Đến nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp mới 100 chữ ký số tổ chức cho các cơ quan Nhà nước, nâng số lượng chữ ký số được cấp của tỉnh lên 393 chữ ký số cho tổ chức và 19 chữ ký số cho cá nhân.

Các địa phương thực hiện có hiệu quả việc hiện đại hóa nền hành chính như huyện Chợ Gạo, huyện Tân Phước… Trong thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện Chợ Gạo đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 130 cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, trường học, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn. Trong ứng dụng chữ ký số, toàn huyện đã có 12 cơ quan chuyên môn và 19 UBND xã, thị trấn cấp phát chứng thư số. Ở huyện Tân Phước, từ năm 2014 đã bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến ở tất cả 31 cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn và bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 3 vào năm 2015, áp dụng trên 40 lĩnh vực. Trong đó, huyện Tân Phước áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho 241 TTHC, mức độ 3 là 92 TTHC. Từ khi triển khai phần mềm một cửa điện tử, đến nay đã tiếp nhận và xử lý 16.032 hồ sơ, trong đó đúng hạn là 1.386 hồ sơ (chiếm 8,65%), trước hạn là 12.491 hồ sơ (chiếm 77,91%), trễ hẹn là 2.155 hồ sơ (chiếm 13,44%)...

Những điểm nhấn trong công tác cải cách TTHC được triển khai thực hiện ở Tiền Giang trong thời gian qua đã mang lại sự lan tỏa và hiệu quả rõ nét trên thực tế, tạo bước chuyển biến nhanh chóng, góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh Tiền Giang năng động, đổi mới để phục vụ hành chính công cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả nhất.

PHÙNG LONG

.
.
.