Thứ Sáu, 17/03/2017, 19:22 (GMT+7)
.

Ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách UBMTTQ tỉnh

Sáng 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất bổ sung ông Trần Văn Tấn, nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Tiền Giang vào Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

P. MAI

.
.
.