Thứ Tư, 26/04/2017, 20:51 (GMT+7)
.

Thực hiện tốt chữ "Cần" theo lời Bác dạy

Bác Hồ dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/Thiếu một mùa, thì không thành trời/Thiếu một phương, thì không thành đất/Thiếu một đức, thì không thành người”. Hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bước đầu thu được những kết quả tốt đẹp, trong đó có việc học tập và làm theo chữ “Cần”, trong “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Theo Bác, cần tức là “Siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai”, nếu đã cần thì việc gì, dù khó khăn mấy cũng làm được. Người chỉ ra cách thực hiện cần sao cho có kết quả. Đó là làm việc phải có kế hoạch, dù công việc gì, to hay nhỏ, lớn hay bé, đều phải sắp xếp khoa học và tính toán cẩn thận. Phân công công việc theo năng lực của từng người, như vậy sẽ không bị mất thời gian và hiệu quả công việc cao. Cần phải đi đôi với chuyên. Nếu không chuyên thì cũng vô ích. Cần không phải là xổi. Phải biết nuôi dưỡng sức khỏe, tinh thần và lực lượng để làm việc lâu dài. Một người lười biếng sẽ làm chậm và ảnh hưởng đến công việc của rất nhiều người khác. Cần là nâng cao năng suất lao động. Cần với kiệm đi đối với nhau như hai chân của một người.

Để thực hiện chữ “Cần” theo lời Bác dạy đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trước tiên phải thấm nhuần chữ “Cần”, phải quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; từ đó đặt ra cho mình và đơn vị những chỉ tiêu phấn đấu, kế hoạch thực hiện cụ thể và gương mẫu thực hiện, lời nói đi đôi với việc làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế.

NHƯ NGỌC

 

.
.
.