Thứ Hai, 15/05/2017, 11:14 (GMT+7)
.

Để sinh hoạt chi bộ phát huy hiệu quả

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, cùng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Châu Thành đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định đây là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Châu Thành trong năm 2013.
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Châu Thành trong năm 2013.

Cụ thể, để tổ chức thực hiện tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy phân công cán bộ kết hợp với cấp ủy xã - thị trấn trực tiếp tham dự sinh hoạt ở một số chi bộ ấp, khu phố để nắm rõ tình hình tổ chức sinh hoạt của từng chi bộ, phát hiện cách làm hay, những ưu điểm, cùng tồn tại, hạn chế. Qua đó đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch 30-KH/HU ngày 8-11-2007 về kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách đảng bộ, chi bộ cơ sở, tham gia sinh hoạt chi bộ để nắm sát tình hình thực tế báo cáo và đề xuất những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc giúp Ban Thường vụ Huyện ủy có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Ông Trần Văn Hơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, để việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương được hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo phải có sơ kết đánh giá, cụ thể năm 2009 sơ kết 2 năm, năm 2011 tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW từ huyện đến cơ sở. Nhìn chung, qua sơ kết đã nêu được những ưu điểm, những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt và đề ra giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Sau mỗi lần sơ kết, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, kể cả sinh hoạt chuyên đề có nâng lên rõ rệt, nội dung luôn đổi mới, phong phú, trình tự luôn bám vào nội dung hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch và thành lập các Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng bộ theo Điều lệ Đảng; kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt lệ hằng tháng, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, giám sát, các Đoàn đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ khắc phục hạn chế qua sinh hoạt chi bộ, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chậm chuyển biến, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình; việc chi bộ ấp, khu phố nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên...
 

Ngoài ra, Ban Tổ chức Huyện ủy còn xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên đối với các đảng bộ xã (năm 2015 giám sát 12 đảng bộ xã, năm 2016 giám sát 11 đảng bộ xã) nâng tổng số giám sát 23/23 xã - thị trấn, qua giám sát các đảng bộ và chi bộ đều xây dựng đầy đủ các loại sổ sách đáp ứng yêu cầu về công tác lãnh đạo, quản lý của chi bộ như sổ họp cấp ủy, sổ họp chi bộ, sổ quản lý đảng viên, sổ quản lý đảng viên chuyển sinh hoạt và sổ quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, sổ thu, chi đảng phí, sổ theo dõi tạo nguồn phát triển đảng viên…

Để việc sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả, thiết thực, ông Trần Văn Hơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành cho rằng: Công tác chuẩn bị cho mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ phải chu đáo từ nội dung, lựa chọn hình thức, chương trình, địa điểm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở từng thời điểm cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện.

Trong thời gian tới, để sinh hoạt chi bộ tiếp tục đi vào hiệu quả, Huyện ủy Châu Thành sẽ  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, hình thức sinh hoạt, kịp thời triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên để đảng viên hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác dân vận. Đảng ủy xã - thị trấn lựa chọn những vấn đề bức xúc của Đảng bộ để lãnh đạo chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, đóng góp đề ra các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện.

Sẽ làm tốt từ khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt và triển khai những việc cần làm sau cuộc họp. Chi ủy, bí thư chi bộ phải căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo giải quyết, nhất là những vấn đề quan trọng, bức xúc đang đặt ra để đưa ra chi bộ thảo luận, quyết định; bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ phù hợp để tạo điều kiện cho đảng viên tham dự đầy đủ và thông báo trước những nội dung cần thảo luận để cho đảng viên chuẩn bị phát biểu.

DUY SƠN

.
.
.