Thứ Tư, 12/07/2017, 09:34 (GMT+7)
.

71 năm trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Vừa ra đời, lực lượng An ninh đã lao vào cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt với liên minh phản cách mạng trong - ngoài, mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ.

Khối An ninh nhân dân - Công an Tiền Giang ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn,
Khối An ninh nhân dân - Công an Tiền Giang ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ảnh: Thành Phong

Ngày 12-7-1946, lực lượng An ninh đã huy động gần 200 trinh sát cùng Công an xung phong có thêm một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp, truy quét bọn Quốc dân đảng; đồng loạt khám xét trụ sở chính của Quốc dân đảng cùng 41 địa điểm là trụ sở công khai và bí mật của Quốc dân đảng, bắt gần 300 tên, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng đang trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Sự kiện ngày 12-7-1946 được xác định là mốc son của lực lượng An ninh trong đấu tranh để bảo vệ chính quyền cách mạng, đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng ANND Việt Nam. Và từ đó, các thế hệ nối tiếp không ngừng bồi đắp, kế thừa, phát huy để phẩm chất đó ngày một rạng rỡ hơn. Đến ngày 24-5-2001, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định 457/2001/QĐ-BCA (X11) chính thức công nhận “Ngày 12-7-1946 là ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam”.

Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ ANND đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận.

Năm 2001 nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2001), Tổng cục An ninh vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2016), Tổng cục An ninh vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Ở Tiền Giang, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 25-8-1945, lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc Mỹ Tho - Gò Công được thành lập, đây là tiền thân của Công an Tiền Giang (CATG) ngày nay, trong đó có lực lượng ANND. Trải qua 71 năm chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành, cùng với lực lượng ANND cả nước, ANND CATG luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,  lực lượng ANND Mỹ Tho - Gò Công  luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến, đưa đón và bảo vệ an toàn cán bộ lãnh đạo xuống chiến trường để lãnh đạo cuộc kháng chiến; thực hiện tốt nhiệm vụ “bảo mật, phòng gian, diệt ác phá kiềm” bảo vệ an toàn các cuộc hội nghị quan trọng để các đồng chí lãnh đạo bàn bạc quyết định những chủ trương, chiến lược quan trọng để đánh địch. Trong công tác, chiến đấu với một tương quan lực lượng ít hơn địch nhiều lần, lực lượng ANND đã dựa vào nhân dân sáng tạo nhiều cách đánh hiệu quả cao,… cho đến tổng tiến công, nổi dậy và giành chiến thắng mùa Xuân năm 1975.

Trong những thập niên cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hòng chuyển hóa thể chế chính trị ở Việt Nam. Lực lượng ANND Tiền Giang đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng phản bác các luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, đòi “đa nguyên, đa đảng’’. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động người Việt lưu vong, bắt nhiều tên xâm nhập làm thất bại ý đồ liên kết trong ngoài của địch. Tiến hành nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các phần tử phản động không để công khai hình thành tổ chức chống đối trong nước. Kịp thời tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên đảm bảo an ninh chính trị.

Cùng với công tác đấu tranh chống hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, lực lượng ANND Tiền Giang đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các lễ, hội, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Tiền Giang. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế đã kịp thời đấu tranh khám phá nhiều vụ sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả, hàng lậu, hàng cấm…, góp phần ổn định an ninh tiền tệ - tài chính của đất nước. Chiến công nổi bật của lực lượng ANND trong thời kỳ đổi mới là giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Hiện nay, lực lượng ANND CATG tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống.

THANH DUY

.
.
.