Thứ Sáu, 08/09/2017, 21:01 (GMT+7)
.

Đoàn đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến 2 dự thảo Luật sửa đổi

Ngày 8-9, ông  Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì họp đóng góp ý kiến cho 2 dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và và dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, khóa XIV.

Quang cảnh buổi họp đóng góp ý kiến dự thảo luật
Quang cảnh buổi họp đóng góp ý kiến dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) gồm 12 chương và 111 điều. Đa số các đại biểu đều tán thành và thống nhất cao nhiều nội dung của dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Tuy nhiên, theo các đại biểu dự thảo luật này vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý, cần làm rõ thêm như: Tên gọi của dự thảo luật; nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp; những hành vi bị nghiêm cấm; thẩm định, phê duyệt, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; chính sách phát triển thị trường lâm sản; hoạt động khoa học và công nghệ về lâm nghiệp; trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Chính phủ, các bộ, ngành, kiểm lâm....

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp
Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp.

Đối với dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), các đại biểu nhất trí cao với tính cần thiết ban hành luật và thảo luận, góp ý vào các nội dung chính như: Điều khoản quy định về chính sách Nhà nước trong hoạt động thủy sản cần sắp xếp lại nội dung đảm bảo tính logic, rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của Nhà nước và người dân trong hoạt động thủy sản; bổ sung chính sách đầu tư phát triển hoạt động thủy sản, đánh bắt thủy sản xa bờ, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và hiện đại hóa tàu cá.

Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến đối với dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến đối với dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

Các đại biểu cho rằng Quy định về nguyên tắc hoạt động thủy sản cần tập trung vào các nguyên tắc chung, mang tính thống nhất; hoạt động thủy sản đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu tham gia bảo vệ quyền và chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn lãnh thổ. Dự thảo luật cần bổ sung một Điều về “chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”...

Ngoài ra, các đại biểu còn đề nghị xem xét lại việc sử dụng từ ngữ, cụm từ không phù hợp; Một số quy định của 2 dự thảo luật còn chồng chéo, không thống nhất nhau và không thống nhất với một số quy định pháp luật khác...

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, khóa XIV.

H. THU

.
.
.