Thứ Tư, 06/09/2017, 10:11 (GMT+7)
.

Phát huy sức trẻ, xây dựng quê hương Tiền Giang giàu đẹp

Chi đoàn Báo Ấp Bắc trong chuyến về nguồn tại Khu Di tích Ấp Bắc, xã Tân Phú, TX. Cai Lậy.     Ảnh: HỒNG LÊ
Chi đoàn Báo Ấp Bắc trong chuyến về nguồn tại Khu Di tích Ấp Bắc, xã Tân Phú, TX. Cai Lậy. Ảnh: HỒNG LÊ

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, xác định những giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam là “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” được cụ thể hóa thành tiêu chí, chuẩn mực rèn luyện phù hợp với từng cơ sở Đoàn và các đối tượng ĐV-TN, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Điển hình như viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, Sổ tay “Rèn luyện đoàn viên làm theo lời Bác”, “Công trình TTN làm theo lời Bác”..., đã được các cấp Đoàn thực hiện sáng tạo, hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống của Đoàn. Trong quá trình thực hiện, đã tuyên dương 729 lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến” cấp huyện; 265 lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến” cấp tỉnh; 8 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến” cấp toàn quốc. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần hình thành lớp ĐV-TN có tri thức, có bản lĩnh, giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vững bước phát triển.

Thực hiện 2 phong trào hành động cách mạng “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” đã tạo động lực thi đua, phát huy trách nhiệm của ĐV-TN trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ, các cấp Đoàn đã thực hiện 438 “Tuyến đường thanh niên tự quản”, trong đó có 171 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - an ninh”; thành lập 61 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã và 67 CLB Thanh niên phát triển kinh tế; 9.125 công trình thanh niên cấp xã, 519 công trình thanh niên cấp huyện, 25 công trình thanh niên cấp tỉnh. Tiêu biểu là các công trình tặng 660 “Bồn nước nghĩa tình”, lắp đặt 1 máy lọc nước mặn, vận chuyển miễn phí hơn 720 m3 nước sinh hoạt, lắp đặt 3,5 km đường ống dẫn nước phục vụ người dân vùng hạn, mặn với tổng trị giá 1,22 tỷ đồng; tặng học bổng cho 30 học sinh và hỗ trợ 30 thanh niên chuyển đổi mô hình sản xuất với số tiền 430 triệu đồng...

Các cấp Đoàn còn phối hợp tổ chức 23 cuộc thi tay nghề cho 3.579 thanh niên công nhân, phát động giới thiệu 150 ý tưởng sáng tạo, 290 phần việc thanh niên và 23 đề tài, sáng kiến được ứng dụng thực tiễn với giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng. Trồng mới 531.980 cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tư vấn, hướng nghiệp cho gần 200.000 lượt thanh niên, học sinh và phối hợp tổ chức dạy nghề cho 6.347 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 21.488 thanh niên. Giải ngân trên 70 tỷ đồng (từ Ngân hàng Chính sách xã hội) cho gần 20.000 lượt ĐV-TN, dư nợ do Đoàn quản lý toàn tỉnh hiện nay là 127,345 tỷ đồng, với 7.340 hộ vay. Vận động được 500 triệu đồng tạo nguồn vốn cấp tỉnh ban đầu để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Ký kết với các ngân hàng thương mại giải ngân vốn hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp với tổng kinh phí 550 triệu đồng, đang tiến hành thẩm định để tiếp tục giải ngân cho 70 dự án, mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh với số vốn 11 tỷ đồng.

Trong hoạt động an sinh xã hội, đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 59.467 bệnh nhân nghèo, với trị giá  6,54 tỷ đồng; tổ chức tặng 35.210 phần quà, góp trên 3.000 ngày công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ chính sách và hộ nghèo. Xây dựng 274 nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ trị giá hơn 8,9 tỷ đồng. Trao 18.404 suất học bổng hiếu học với số tiền 21,4 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác Đoàn và phong trào TTN  trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 vẫn còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục, đó là: Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên còn thụ động; tính định hướng, tính tương tác trong các hoạt động giáo dục chưa cao, nhất là trong việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội; chưa kịp thời tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Đoàn. Một số hoạt động của Đoàn còn mang tính bề rộng, hình thức, thiếu chiều sâu và tính bền vững; việc thực hiện một số đề án, chương trình của Đoàn trong nhiệm kỳ chưa đạt so với Nghị quyết. Tỷ lệ tập hợp thanh niên ở một số nơi còn thấp, công tác giáo dục của Đoàn có nhiều đổi mới song chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhiều hoạt động giáo dục chưa đến được với nhóm đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của thanh niên.

Chất lượng hoạt động của nhiều cơ sở Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Sinh hoạt chi đoàn ở một số nơi chưa được thực hiện nghiêm túc, đoàn viên tham gia sinh hoạt không đầy đủ, chất lượng chưa cao. Công tác phát triển đoàn viên ở địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng đoàn viên mới có lúc còn thấp, còn hiện tượng chạy theo chỉ tiêu. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các đối tượng thanh niên chưa toàn diện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn còn hạn chế...
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những thuận lợi lẫn thách thức đan xen, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tập hợp, định hướng, đồng hành cùng thanh niên, phát huy sức trẻ xây dựng quê hương Tiền Giang giàu đẹp, thiết nghĩ Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới cần quan tâm những vấn đề sau:

Việc cụ thể hóa Nghị quyết đại hội phải bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải xác định được các công trình mũi nhọn mang tính đột phá, có khả năng thực hiện, vừa thu hút, định hướng cho thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội và vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương (như cụ thể hóa Nghị quyết 10-NQ/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng và phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030). Đồng thời, phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và các xu thế, nhu cầu chính đáng của TTN tỉnh nhà giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới.
Tham mưu cấp ủy làm tốt các khâu trong công tác cán bộ Đoàn, chú trọng khâu nghiên cứu vận dụng, xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, đãi ngộ, thu hút, cũng như phát hiện cán bộ trẻ từ trường học, cơ sở Đoàn có tiềm năng để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tập hợp thanh niên. Tạo dựng môi trường để rèn luyện, đào tạo thực tiễn nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ Đoàn có ‘‘tâm trong, trí sáng”, ‘‘vừa hồng, vừa chuyên” ở các cấp Đoàn.

Các cấp Đoàn trong nhận thức và hành động phải luôn xác định giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu; xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện, xứng đáng là hạt nhân tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ then chốt; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phải luôn được coi trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng TTN Tiền Giang có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, giàu lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình. Đồng hành cùng TTN thi đua học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, tình nguyện, xung kích trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục phát huy hiệu quả từ các hoạt động liên tịch, phối hợp các ngành, các tổ chức kinh tế nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo bồi dưỡng, tạo điều kiện cho ĐV-TN học tập, nghiên cứu khoa học, lập nghiệp, khởi nghiệp. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia các chương trình, đề tài, dự án quan trọng do Đoàn khởi xướng.

THANH NGUYÊN

.
.
.