Thứ Bảy, 25/11/2017, 15:01 (GMT+7)
.

Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 21 về công tác tuyên truyền biển, đảo; trên cơ sở đó, cấp ủy các huyện, thành, thị (tương đương) xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung có liên quan, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Luật Biển Việt Nam; tài liệu tuyên truyền về tình hình Biển Đông do Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 biên soạn; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế biển Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cụm Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Căn cứ 696 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các huyện Tân Phú Đông, Tân Phước, Châu Thành, Gò Công Đông, Cái Bè tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho trên 1.500 cán bộ, đảng viên và ngư dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông; giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển của địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các thành phần kinh tế trong việc tham gia phát triển kinh tế biển; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng biển, ven biển, gắn kết với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc...

Thông qua các cuộc giao ban dư luận xã hội hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm về tình hình Biển Đông, qua đó định hướng tư tưởng và công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về biển, đảo, kịp thời phản ánh các hoạt động hướng về biển, đảo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin Thời sự và trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng nhiều bài viết tuyên truyền về biển, đảo, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam thông qua những chứng cứ lịch sử, pháp lý.

Báo Ấp Bắc có nhiều bài viết tuyên truyền về biển, đảo; về công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên phòng; về kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước ở các xã ven biển Gò Công, Tân Phú Đông; tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi sai trái, biểu hiện tiêu cực như: Vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn thuế; đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển nước ta.

Các bài viết còn tập trung phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy, hải sản; kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, về thời tiết, về phòng, chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Mục đối ngoại và quốc tế trên Báo Ấp Bắc điện tử thường xuyên đăng những nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện nhiều thể loại báo chí, tuyên truyền trên cả 2 sóng phát thanh, truyền hình và trên website của đài, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình mới trong việc khai thác thủy, hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các chuyên mục “An ninh Tiền Giang”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông”, các chương trình văn hóa, văn nghệ; tập trung tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển...

TẤN QUÂN

.
.
.