123
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo 2017 - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Năm, 09/11/2017, 15:07 (GMT+7)
.

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo 2017

Từ ngày 30-10 đến ngày 4-11-2017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV phối hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo năm 2017 cho 221 học viên là Trưởng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương (đương chức và quy hoạch) của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Các học viên được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo 12 chuyên đề về nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo quan điểm, mục tiêu đổi mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; những kiến thức, thông tin về lý luận và thực tiễn, phương pháp luận; một số kỹ năng như tư duy nhận thức, tư duy giải quyết vấn đề trong công tác tuyên giáo; đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sưu tầm, biên soạn, thẩm định và giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác phản bác những quan điểm sai trái, tư liệu xuyên tạc lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; một số vấn đề về khai thác, xử lý truyền dẫn trong công tác khoa giáo; công tác tham mưu, tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội;...

Qua tập huấn, cán bộ ngành tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ được nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ từ đó tạo cơ sở vững chắc về nhận thức và thực tiễn để tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo hiện nay.

Kết thúc khóa học các học viên được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV cấp giấy chứng nhận.

TẤN QUÂN

.
.
.