Thứ Sáu, 09/03/2018, 15:17 (GMT+7)
.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Về xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo) hôm nay, trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà khang trang, kiên cố “mọc lên” san sát; đường liên ấp được bê tông hóa phẳng phiu... Kết quả trên khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền xã trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xã NTM An Thạnh Thủy ngày càng phát triển nhờ sự đồng thuận từ ý Đảng lòng dân.
Xã NTM An Thạnh Thủy ngày càng phát triển nhờ sự đồng thuận từ ý Đảng lòng dân.

Là xã nông nghiệp, trình độ dân trí hạn chế, nên khi bắt tay vào xây dựng NTM, xuất phát điểm của An Thạnh Thủy tương đối thấp. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, tập hợp, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Tám cho biết: “Các cấp ủy đã chủ động trong cách thức tổ chức, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong xây dựng NTM, xác định rõ các phần việc trọng tâm cần làm ngay chứ không làm ồ ạt, dàn trải. Thực tế, các chi bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều giải pháp phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chi bộ, đảng viên với phương châm gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề nhân dân quan tâm. Khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo xã trực tiếp đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những bức xúc từ cơ sở. Nhờ vậy, nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM có sự chuyển biến tích cực, nhất là người dân đã thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM”.

Để xây dựng NTM theo đúng lộ trình, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Tám cho biết: “Khi thực hiện tiêu chí thứ 18 về xây dựng Đảng bộ, chính quyền hằng năm đạt trong sạch vững mạnh là quá trình phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong suốt những năm qua. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên luôn được gắn với việc học tập và làm theo Bác và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó góp phần làm chuyển biến nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên; đồng thời,  tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và nhân dân”.

Trong xây dựng NTM, những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân nông thôn như điện - đường - trường - trạm và các thiết chế văn hóa được cấp ủy, chính quyền xã tập trung thực hiện, giải quyết, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Kết quả, đến nay xã có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, 1 trung tâm văn hóa và 2 nhà văn hóa liên ấp được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, qua vận động, xã hội hóa, xã đã xây dựng 4 trụ sở ấp, vận động xây dựng 49 căn nhà. Đặc biệt, qua tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp gần 60 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng, chiếm 34,13% (trong đó giá trị đất đóng góp cho mở rộng các công trình trên 2,6 tỷ đồng).

Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã đã từng bước làm thay đổi tư duy, tạo cách làm mới cho nông dân trong sản xuất. Đến nay, xã đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất với cây trồng, vật nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao, lợi thế của xã như: Dừa ta, dừa Xiêm, bưởi da xanh…; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác qua từng bước hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm nâng cao đời sống người dân. Kết quả, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38,79 triệu đồng/năm; xã không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,34%, giảm 7,73% so với trước khi triển khai xây dựng NTM. Từ kết quả trên, xã An Thạnh Thủy đã ra mắt Xã đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2018.

P. MAI

.
.
.