Chủ Nhật, 13/05/2018, 11:05 (GMT+7)
.
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh:

Những kết quả khả quan và chặng đường phía trước

* NGUYỄN VĂN DANH (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,116 tỷ USD năm 2016 tăng lên 2,49 tỷ USD năm 2017. Ảnh: CAO LẬP ĐỨC
Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,116 tỷ USD năm 2016 tăng lên 2,49 tỷ USD năm 2017. Ảnh: CAO LẬP ĐỨC

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, tuy tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế đạt mức khá nhưng chưa đảm bảo yếu tố bền vững; đời sống, nhà ở, sức khỏe của nhân dân có mặt còn hạn chế, nhiều hộ thoát nghèo nhanh nhưng thiếu bền vững; an ninh trật tự, an toàn xã hội tuy được kiểm soát nhưng có lúc có nơi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân gây bất ổn...

Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, với mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8,5% đến 9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp, với giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 18,6% đến 19% và lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 2,8% đến 4,4%/ năm;

kim ngạch xuất khẩu đạt 2,116 tỷ USD năm 2016 tăng lên 2,49 tỷ USD năm 2017; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết năm đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó năm 2016 thu ngân sách 6.590 tỷ đồng, đạt 112,6%, tăng 18,2% và năm 2017 thu ngân sách 7.392 tỷ đồng, đạt 104,9%, tăng 10,7%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tốt; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo được quan tâm chỉ đạo sâu sát, góp phần ổn định đời sống của người dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác giải quyết khiếu kiện của công dân được tập trung thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định...

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đã được nâng lên thành ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều nơi người dân tham gia góp ý với Đảng, chính quyền những vấn đề quan trọng, bức xúc liên quan đến sản xuất, đời sống và chính sách đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò, phương thức lãnh đạo của nhiều tổ chức đảng, của cấp ủy được phát huy tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh... 

Để phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Trước hết, cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội ở đảng bộ các cấp để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, gắn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh; trong đó, cần đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết 06 về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh, Nghị quyết 11 về phát triển du lịch của tỉnh, Nghị quyết 09 về lãnh đạo xây dựng, phát triển TX. Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tỉnh và Nghị quyết 13 về lãnh đạo phát triển TP. Mỹ Tho... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định.                                                                     Ảnh: THÁI THIỆN
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh: THÁI THIỆN

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn”; Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông”; Dự án “Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao”; Dự án “Vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao” và các dự án về phát triển vùng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý và cân đối; gắn sản xuất hàng hóa với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư góp phần tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì thường xuyên tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì và ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh và rà soát, kiểm tra lại các công trình, dự án tiến độ thực hiện chậm để có hướng xử lý kịp thời; đặc biệt chú ý các công trình, dự án cấp thiết, có tính kết nối để thúc đẩy phát triển giữa các huyện trong vùng và giữa các vùng với nhau trong tỉnh, các dự án về giao thông, thủy lợi, xử lý chất thải, cung cấp nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân... Đồng thời, rà soát, kiểm tra, đánh giá lại việc quản lý và sử dụng đất công từ tỉnh đến cơ sở; xử lý hoặc thu hồi những trường hợp sử dụng đất công không đúng mục đích.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; trọng tâm là công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; hiệu quả hoạt động y tế dự phòng gắn với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh dễ lây lan, chú trọng hơn đến vấn đề y đức của đội ngũ y, bác sĩ; triển khai thực hiện Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua các chính sách xã hội và hỗ trợ thiết thực cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình phát triển; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương...

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng: Tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp.                                                                       Ảnh: MINH THÀNH
Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng: Tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Ảnh: MINH THÀNH

Thứ năm, phát huy hơn nữa sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng -an ninh, các cấp ủy cần lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, luyện tập ở các lực lượng, các địa phương. Tăng cường quản lý, giữ vững ổn định tình hình trên vùng biển của tỉnh gắn với chủ động phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, trong đó cần lưu ý đến việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xử nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Xây dựng Đảng, xây dựng Lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ và am hiểu trên nhiều lĩnh vực.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Lực lượng vũ trang và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực; chủ động nắm tình hình, có giải pháp ngăn chặn hiệu quả để kéo giảm một số vấn đề bức xúc trong xã hội. Chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo về công tác tôn giáo và Ban Chỉ đạo nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề của những năm tiếp theo.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6.

Thứ tám, lãnh đạo tốt việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng kiến thức lịch sử truyền thống địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong trường học, lực lượng thanh, thiếu niên; đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, trong đó cần phân tích sâu và dự báo, nhận định sát tình hình đối với những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, định hướng.

Thứ chín, thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ gắn với phân công, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; kết hợp chặt chẽ việc quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ các cấp, các ngành và thực hiện tốt chính sách cán bộ; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xin minh oan của cán bộ, đảng viên có liên quan về chính trị; nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị trong nội bộ và xã hội có liên quan đến an ninh quốc gia; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ.

Triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2018 - 2020; kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo Quy định 262 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác giám sát, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa, hạn chế vi phạm.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các ngành, địa phương để tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch của nhiệm kỳ và của năm 2018.

.
.
.