Thứ Sáu, 14/09/2018, 19:45 (GMT+7)
.

Đóng góp dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 14-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì cuộc họp.

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có 11 chương với 96 điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi họp
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu đều khẳng định tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; đồng thời, cho rằng dự luật mới chỉ đề cập đến việc kê khai tài sản, thu nhập để xác định tham nhũng hay không, trong khi đó còn rất nhiều hành vi khác cũng cần được nghiên cứu, rà soát lại.

Vì vậy, các đại biểu cho rằng cần thiết phải có các quy định để xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể đối với các quy định trong 2 phương án về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp
Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp khác mới nâng cao được hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó cần lưu ý đến đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính, tăng cường kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật, việc bảo đảm sự thống nhất, tính khả thi của luật khi được ban hành…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

HOÀI THU

.
.
.