Thứ Sáu, 12/10/2018, 20:58 (GMT+7)
.

Báo chí cần chú trọng phát hiện, cổ vũ các điển hình tiên tiến

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban báo chí quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2018 vào ngày 11/10.

Nhận định về công tác tuyên truyền trong quý III-2018, đồng chí cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền mặt tích cực về tỉnh nhà vẫn giữ vai trò chủ đạo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu báo chí phải tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm báo, nhằm góp phần vào sự phát triển của cơ quan báo chí nói riêng và sự phát triển của tỉnh nhà nói chung.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh, đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh cần khắc phục những hạn chế, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực trong công tác quảng bá hình ảnh tỉnh nhà đến với độc giả trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo công tác báo chí quý III-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phản ánh kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Các cơ quan báo chí địa phương đã tăng cường những bài viết chuyên sâu, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái trên mạng xã hội; định hướng dư luận xã hội kịp thời. Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có sự phối hợp tốt trong định hướng thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; nêu được những chủ đề nổi bật về công tác xây dựng Đảng, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời công tác an sinh xã hội, phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân.                             

    P.V
 

.
.
.