Thứ Hai, 08/10/2018, 19:46 (GMT+7)
.

Cần phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức

Đó là sự chỉ đạo của đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác xây dựng đảng quý 3-2018, do Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào chiều 8-10.

Đồng chí Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Long Thôn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng ở Đảng ủy và cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đi vào nền nếp. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được so với Nghị quyết đề ra. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Công tác kiện toàn cấp ủy, phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, đảm bảo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu kết luận Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã kết nạp 527/600 đảng viên (đạt 87,8% so với cả nhiệm kỳ). Tính đến tháng 6-2018, toàn Đảng bộ khối có 3.463 đảng viên sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp ủy và tổ chức đảng trong Khối đã tiến hành kiểm tra 167 lượt tổ chức đảng và 78 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 159 lượt tổ chức đảng và 121 lượt đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên trong Khối, gồm khiển trách 13, cảnh cáo 07 và khai trừ 2.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Long Thôn biểu dương những thành tích Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh rà soát lại nội dung Nghị quyết Đại hội, nhất là nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Bên cạnh, Đảng ủy khối cần đánh giá thêm việc thực hiện Nghị quyết 18, 19; triển khai sâu hơn, cụ thể hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên cần nắm vững thời cuộc, quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền miệng; phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức trong khối.

Đảng ủy Khối cũng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, tiếp tục xem đây là nội dung trọng tâm nhất trong công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, về thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục những yếu kém vừa qua. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê bình và tự phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là giám sát vai trò người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị….

P. MAI

.
.
.