.
Huyện Tân Phước:

Cơ cấu giá trị sản xuất có sự chuyển dịch tích cực

Cập nhật: 19:37, 31/10/2018 (GMT+7)

Nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, dù gặp một số khó khăn nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, Huyện ủy Tân Phước đã tập trung lãnh đạo toàn diện, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đó là đánh giá của Huyện ủy Tân Phước tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức vào ngày 30-10.

Cơ cấu giá trị sản xuất của huyện Tân Phước có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần về khu vực nông nghiệp, xây dựng. Ảnh: Phương Mai.
Cơ cấu giá trị sản xuất của huyện Tân Phước có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần về khu vực nông nghiệp, xây dựng. Ảnh: Phương Mai.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện trong 3 năm (2016 - 2018) đạt 22,9%/năm (khu vực I  tăng 7,23%/năm, khu vực II tăng 27,26%/năm, khu vực III tăng 9,34%/năm).

Cơ cấu giá trị sản xuất có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần về khu vực nông nghiệp, xây dựng. Theo đó, ước tính cuối năm 2018 khu vực I đạt 13,10%, khu vực II đạt 80,44%, khu vực III đạt 6,45%.

Thu nhập bình quân đầu người ước tính đến cuối năm 2018 đạt khoảng  44,9 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 10.250 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương tính đến nửa đầu năm 2018 đạt hơn 47 tỷ đồng và ước tính đến cuối năm 2018 sẽ vượt dự toán…

PHAN THẮNG

.
.
.