Thứ Sáu, 12/10/2018, 15:06 (GMT+7)
.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng

Sáng 12-10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII (diễn ra từ ngày 2 đến 6-10 tại Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì và trực tiếp triển khai.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Danh báo cáo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu đang sinh hoạt trên địa bàn TP. Mỹ Tho; cán bộ, đảng viên các sở, ban, ngành tỉnh; tại điểm cầu huyện, thành, thị có các đồng chí nguyên lãnh đạo các cấp, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đã trình bày những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII, với những nội dung trọng tâm: Thông qua nội dung cơ bản kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông qua nội dung Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị.

Ở từng nội dung, đồng chí tập trung đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; phân tích các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu…

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều đáng phấn khởi là nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, dự báo đến cuối năm 2018 có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

BCH Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

P. MAI

 

 

.
.
.