Thứ Năm, 01/11/2018, 19:56 (GMT+7)
.
Đảng bộ huyện Chợ Gạo:

Cần bám sát các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu

Đó là phát biểu của đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 15 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Gạo khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 31-10.

Nửa nhiệm kỳ qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Gạo đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 10,7% (Nghị quyết 11% - 12%); thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng, đạt 77,4% Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,74%.  Các cấp ủy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Kết nạp 381 đảng viên, đạt 76,2% Nghị quyết. Hằng năm có trên 98% đảng viên và 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng, đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.
Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng, đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn những khó khăn, hạn chế như: Việc mời gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp Chợ Gạo chưa thực hiện được; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa thật bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực 1 còn chậm; trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; công tác vận động quần chúng ở một số nơi còn thấp…

Đại biểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Gạo.
Đại biểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Gạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý: Các cấp, các ngành trong huyện cần rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyệ​n đề ra.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp cho nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt tiết kiệm trong chi ngân sách thường xuyên để chi đầu tư cho phát triển; phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới…

P. MAI

.
.
.