Thứ Bảy, 01/12/2018, 14:16 (GMT+7)
.

Huyện Chợ Gạo và 2 mục tiêu đạt chuẩn đang hướng tới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Chợ Gạo đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng vùng sản xuất thanh long đạt chuẩn và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)…

Tân Bình Thạnh vừa được công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Tân Bình Thạnh vừa được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

XÂY DỰNG VÙNG SẢN XUẤT THANH LONG ĐẠT CHUẨN

Nhớ lại, trước năm 2008, hầu như huyện Chợ Gạo chỉ trồng các loại cây ăn quả kém chất lượng. Xác định thanh long là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng…, huyện đã tập trung phát triển.

Năm 2008, UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển cây thanh long, đã tạo cơ hội thuận lợi để huyện Chợ Gạo phát triển loại cây trồng này. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI cũng đã có Nghị quyết chuyên đề về mở rộng vùng sản xuất chuyên canh cây thanh long đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đến nay, hầu hết 18 xã, thị trấn của huyện đều có diện tích thanh long bao phủ, tập trung ở các xã: Quơn Long, Tân Bình Thạnh, Thanh Bình, Đăng Hưng Phước, Mỹ Tịnh An….

Mục tiêu chung trong Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI là: Khai thác các vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp cho sản xuất cây thanh long để quy hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh.

Phấn đấu đến năm 2020 huyện có từ 6.500 - 7.000 ha sản xuất cây thanh long tập trung, trong đó có từ 30% - 40% diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.

Tổ chức sản xuất theo mô hình Cánh đồng lớn, nâng chất lượng trái thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tập trung liên kết từ đầu vào sản xuất, nhằm giảm giá thành và liên kết đầu ra để hình thành chuỗi giá trị sản xuất mang tính ổn định, hiệu quả, bền vững.

Hiện tại, toàn huyện có 5.930 ha thanh long, đạt 91,38% so với Nghị quyết, cho năng suất bình quân 32 tấn/ha, sản lượng thu hoạch năm 2017 là 131.328 tấn, tăng 36% so với năm 2016. Diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap là 723 ha…

Mô hình trồng thanh long trên giàn ở huyện Chợ Gạo.
Mô hình trồng thanh long trên giàn ở huyện Chợ Gạo.

Để xây dựng vùng sản xuất thanh long đạt chuẩn trong thời gian tới, huyện đã đề ra một số giải pháp: Tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng trồng thanh long tập trung, củng cố, nâng chất các HTX sẵn có và thành lập HTX liên kết với doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất thanh long theo GAP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long tập trung, an toàn, gắn với tạo việc làm, xóa khó giảm nghèo, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục vụ hoạt động du lịch và xây dựng NTM.

Mở các lớp chuyển giao kỹ thuật trồng thanh long cho nông dân. Tư vấn, hỗ trợ, chứng nhận cho nông dân sản xuất thanh long đạt chứng nhận GAP.

XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM

Phấn đấu đến năm 2020 có 18 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, là một trong những chỉ tiêu cụ thể mà Đảng bộ huyện đặt ra từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Trong lộ trình xây dựng huyện NTM, đến nay huyện đạt 4/9 tiêu chí gồm: Thủy lợi, sản xuất, an ninh trật tự và tiêu chí chỉ đạo xây dựng NTM. Nhu cầu tổng nguồn vốn đầu tư về cơ sở hạ tầng để đạt chuẩn huyện NTM trên 441 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 299 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 110 tỷ đồng, vốn khác và nhân dân đóng góp trên 31 tỷ đồng.

Toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn NTM, chuẩn bị ra mắt 1 xã NTM vào cuối năm nay. Huyện còn tập trung xây dựng thị trấn Chợ Gạo đạt tiêu chí đô thị loại V; triển khai quy hoạch đầu tư xây dựng để công nhận thị trấn Bến Tranh vào năm 2020 là thị trấn trung tâm của khu vực và quy hoạch mở rộng các khu thị tứ: Thanh Bình, Đăng Hưng Phước, Mỹ Tịnh An, Quơn Long, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh…

Đồng chí Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo khẳng định: “Chợ Gạo là 1 trong 2 huyện được tỉnh lựa chọn để xây dựng, ra mắt huyện NTM vào năm 2020. Với điều kiện hiện tại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo phải rất nỗ lực mới đạt mục tiêu đề ra.

Huyện phấn đấu, trong năm 2019, các xã còn lại phải đạt chuẩn NTM, trễ nhất vào cuối quý I-2020, để cuối năm 2020 hoàn thành các tiêu chí huyện NTM…”.

P. MAI

.
.
.