Thứ Tư, 05/12/2018, 21:01 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX:

UBND tỉnh trình nhiều Nghị quyết bám sát thực tiễn

Trong ngày làm việc thứ 2 (5-12), Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang trình 29 Tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng cần xem xét và thông qua tại Kỳ họp lần thứ 7 này. Việc ban hành các nghị quyết này không những góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bám sát thực tiễn, mà còn tạo niềm tin đối với cử tri tỉnh nhà.

* Gỡ khó 4 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14-7-2017 của HĐND tỉnh về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 05), các cấp, các ngành đã tập trung nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực của nhân dân triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kết quả đến cuối tháng 11-2018, có 60/144 xã đạt 19/19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, qua hơn 1 năm tổ chức thực hiện, nội dung Nghị quyết 05 đã bộc lộ những hạn chế. Cụ thể, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 05 quy định “Hình thức chi hỗ trợ là bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, xã để đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng liên quan đến 4 tiêu chí gồm: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn”, nên chưa tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng.

Vì theo hình thức chi hỗ trợ trên thì nguồn vốn này theo Luật Ngân sách vẫn được xem là ngân sách cấp tỉnh, do đó UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư đối với các công trình sử dụng nguồn vốn trên.

Xã Tân Thuận Bình (Chợ Gạo) đạt chuẩn xã NTM năm 2018
Xã Tân Thuận Bình (huyện Chợ Gạo) đạt chuẩn NTM năm 2018

Để tạo điều kiện cho các địa phương (cấp huyện, xã) chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng liên quan đến 4 tiêu chí trên, tại Kỳ họp thứ 7 này,  UBND tỉnh có Tờ trình số 297 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 05.

Cụ thể như sau: “Chi hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2018 - 2020 xây dựng kết cấu hạ tầng, với hình thức chi là chi phân cấp đầu tư cho ngân sách cấp huyện, xã để đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng liên quan đến 4 tiêu chí nêu trên. Mức hỗ trợ tối thiểu là 13 tỷ đồng/xã”. Việc sửa đổi sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

*  Sẽ đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh trị, TP. Mỹ Tho

Những năm qua, tỉnh Tiền Giang nói chung và TP. Mỹ Tho nói riêng đã không ngừng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, từ đó bộ mặt đô thị ngày càng được đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và để xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, UBND tỉnh có Tờ trình số 292 về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Trị.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Trị là rất cần thiết, nhằm xây dựng hạ tầng giao thông kết hợp hài hòa quy hoạch đô thị gồm các khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ hai bên đường tạo diện mạo mới cho đô thị loại I TP. Mỹ Tho.

Ngoài ra, việc phát triển Khu dân cư Thạnh Trị còn cụ thể hóa Quy hoạch chung TP. Mỹ Tho và Quy hoạch chi tiết 1/500 Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang được duyệt. Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, việc triển khai Dự án Khu dân cư Thạnh Trị sẽ không phá vỡ kiến trúc cảnh quan quy hoạch đô thị TP. Mỹ Tho.

giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền trình Nghị quyết về chủ trương đầu tư khu dân cư Thạnh Trị
Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền trình bày Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Trị.

Theo đó, khu đất dự kiến triển khai Dự án Khu dân cư Thạnh Trị ở xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 428/QĐ/UBND ngày 8-3-2017.

Dự án Khu dân cư Thạnh Trị có diện tích sử dụng đất trên 12,8 ha. Sau khi chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Trị được thông qua, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế, với thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2018  đến năm 2020.

 * Đề nghị hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Những năm qua, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục tăng nhanh. Tính đến cuối tháng 8-2018, toàn tỉnh có 4.966 người nghiện ma túy, tăng 3.831 người nghiện so với cuối năm 2013 (bình quân mỗi năm tăng khoảng 20%).

Trong đó, số người nghiện đang ở nơi cư trú là 3.992/4.966 người, có 221/3.992 người đang tham gia điều trị bằng methadone; đang bị tạm giam, tạm giữ là 304/4.966 người và 670 người đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh khảo sát tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh

 

Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Thực tế cho thấy, đa số người nghiện, gia đình người nghiện đều rất khó khăn về chi phí khi đến cơ sở cai nghiện thực hiện hợp đồng cai nghiện tự nguyện.

Do đó, để tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiên tại Cơ sở cai nghiện ma túy (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), tại kỳ họp này UBND tỉnh có Tờ trình số 312 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Cụ thể là hỗ trợ 100% chi phí sàng lọc đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường; hỗ trợ 100% tiền ăn hằng tháng, tiền mặt, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho người cai nghiện ma túy tự nguyện theo định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc…; hỗ trợ 100% chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại Tiền Giang tự nguyện vào cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Việc hỗ trợ kinh phí trong quá trình cai nghiện sẽ giúp họ có thêm nguồn lực, an tâm cai nghiện tốt, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

* Năm 2019 sẽ hợp nhất 3 Văn phòng

3 Văn phòng đó là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) , Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang

Tại cuộc họp lần này, UBND tỉnh có Tờ trình 335 kèm theo dự thảo Nghị quyết về việc hợp nhất 3 Văn phòng thành một Văn phòng giúp việc chung với tên gọi: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Văn phòng tỉnh Tiền Giang).

Theo đó, Văn phòng tỉnh Tiền Giang là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở, thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH,  HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại điểm tiếp xúc chung  UBND xã Bình Phục Nhứ
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến luật.

Về phương án nhân sự, Văn phòng có Chánh Văn phòng và 8 Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm. Đến năm 2020, số lượng Phó Chánh Văn phòng sẽ được điều chỉnh để đảm bảo số lượng phù hợp theo quy định chung (Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt nhân sự lãnh đạo Văn phòng theo thẩm quyền).

Theo đó, dự kiến ngày 1-1-2019, Văn phòng tỉnh Tiền Giang đi vào hoạt động chính thức.

HOÀI THU - PHƯƠNG MAI

 

.
.
.