Thứ Năm, 11/04/2019, 17:05 (GMT+7)
.
Tiền Giang:

Thông báo Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

Căn cứ Quyết định 05 của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX như sau:

* Thời gian họp: 7 giờ 45 phút, ngày 19-4-2019.

* Địa điểm họp: Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 6C, đường Rạch Gầm, phường 1, TP. Mỹ Tho).

* Nội dung kỳ họp:

1. HĐND tỉnh sẽ xem xét các Tờ trình kèm theo dự thảo các nghị quyết: Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang.

2. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.

 

 

 

 

 

.
.
.