Thứ Sáu, 09/08/2019, 16:52 (GMT+7)
.

Chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, chu đáo Đại hội Đảng bộ các cấp

0(ABO) Sáng 9-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng, các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cùng với các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy cấp huyện…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng đã thông qua nội dung Chỉ thị 35; đồng chí Nguyễn Văn Danh thông qua bài viết của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và thông qua Quyết định thành lập 3 Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Tiểu ban Văn kiện gồm 39 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Danh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự đại hội gồm 6 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Danh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội gồm 25 đồng chí, do đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo 6 yêu cầu: Thứ nhất, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị.

Thứ hai, lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ ba, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Thứ năm, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Thứ sáu, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy thông qua kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 35 của Bộ chính trị và quyết định thành lập các  tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề cần quán triệt thực hiện trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh là: Công tác chuẩn bị phải được tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Việc tổ chức đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm; không phô trương, hình thức, lãng phí nhưng phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Đối với công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý không để xảy ra tình trạng tìm cách “nâng người này hạ người kia”; phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó “tiêu chuẩn là chính”, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, coi trọng cả đức và tài, trong đó “đức là gốc”…

THỦY HÀ

 

 

 

.
.
.