Thứ Tư, 07/08/2019, 21:08 (GMT+7)
.

Công tác dân vận của chính quyền đạt được kết quả tích cực

(ABO) Theo đánh giá của đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, ngay từ đầu năm 2019, quán triệt Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân và chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp, hệ thống cơ quan tham mưu về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân vận của hệ thống chính quyền tiếp tục đạt kết quả tích cực, được nhân dân hoan nghênh ủng hộ; một số vấn đề bức xúc trong xã hội được giải quyết có hiệu quả, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được tăng cường…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có bước tiến bộ về nhận thức, trách nhiệm. 

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành mà trọng tâm là lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện sâu sát, hiệu quả. 

Từ đó nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của nhân dân; kéo giảm các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Trong những tháng cuối năm, chính quyền các cấp, cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tiếp tục phát động và cụ thể hóa thực hiện chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động thi đua thực hiện văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của nhân dân, nâng cao các tiêu chí về Chỉ số PAPI…

THỦY HÀ

.
.
.