Thứ Năm, 01/08/2019, 14:16 (GMT+7)
.

Công tác kiểm tra, giám sát phải nghiêm, không loại trừ ai

(ABO) Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần phân công cán bộ kiểm tra phụ trách địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình; nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm Quy định 195 của Ban Bí thư; khi phát hiện đảng viên vi phạm phải khẩn trương xem xét, xử lý giúp đảng viên nhận thấy yếu kém, khuyết điểm; sẵn sàng loại khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, không đủ tiêu chuẩn; thực hiện giám sát kết quả khắc phục, xử lý của tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra, từ đó xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý nghiêm khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nghiêm, không loại trừ ai…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Về công việc sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới; thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm tra các cấp phục vụ cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, đào tạo nguồn cho Ủy ban Kiểm tra…

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ công tác; lãnh đạo, cán bộ, công chức kiểm tra tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên; tích cực, chủ động, khẩn trương trong công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

Cụ thể là đã kiểm tra 51 đảng viên, kết quả 50 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 1 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 60 tổ chức đảng cấp dưới, kết quả 57 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 3 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, trong đó có 1 tổ chức có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra thực hiện giám sát 66 đảng viên và 50 tổ chức đảng cấp dưới. Kết quả 65 đảng viên thực hiện tốt, 1 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm; 50 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung giám sát.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 39 đảng viên với các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, cách chức với nội dung vi phạm chủ yếu gồm vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, tham nhũng, cố ý làm trái, làm mất đoàn kết nội bộ…

THỦY HÀ

.
.
.