Thứ Ba, 24/09/2019, 21:31 (GMT+7)
.

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

(ABO) Chiều 24-9, Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức cuộc họp để phân công dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Đại hội).
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban.
 
Tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Bình thông qua Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội, do đồng chí Nguyễn Văn Danh làm Trưởng Tiểu ban và Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.
 
Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp vào dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa X tại Đại hội (gọi tắt là Đề cương). Để phục vụ công tác biên soạn văn kiện chuẩn bị trình Đại hội, Tiểu ban Văn kiện xây dựng Đề cương, với chủ đề Đại hội là những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong những năm tới. Việc lựa chọn chủ đề Đại hội cần xuất phát từ tình hình thực tiễn và xu hướng, dự báo phát triển, thể hiện rõ mục tiêu trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá lớn trong nhiệm kỳ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
Tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa quan trọng. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, tránh là bản sao của văn kiện nhiệm kỳ trước, phản ánh bao quát được kết quả đạt được và nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.
 
Đồng thời, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của BCH Đảng bộ tỉnh, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.
 
Từng thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
 
Đồng chí cũng đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho 4 nhóm thực hiện, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trong việc xác định chủ đề Đại hội, dự báo tình hình và xác định cụ thể mốc thời gian thực hiện hoàn thành…
V.T
.
.
.