Thứ Ba, 03/12/2019, 10:56 (GMT+7)
.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205 của Bộ Chính trị

Chiều 2-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là một trong những điểm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đây là lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; quy định chỉ rõ các hành vi chạy chức, chạy quyền; các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và chế tài, hình thức xử lý.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ là vấn đề khó, nhạy cảm và phức tạp. Do đó, quy định của Bộ Chính trị đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ, tồn tại nhiều nhiệm kỳ vừa qua.

Quy định này nếu được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả sẽ hạn chế được tiêu cực trong công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Nhấn mạnh quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhưng phải mở điều kiện môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để quy định của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh sự nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy cũng như trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Đồng thời, cần bảo đảm nguyên tắc các quy định của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thống nhất với quy định của Đảng; đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành và phù hợp với tình hình thực tế.

(Theo vtv.vn)

.
.
.