Thứ Hai, 09/12/2019, 10:17 (GMT+7)
.
KỲ HỌP THỨ 11, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX:

Hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra

Sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6-12.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết và nhất trí thông qua 24 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu trong những ngày qua. Hoạt động chất vấn và giải trình chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao đã làm sáng tỏ những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân đang quan tâm.

Thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đã giải trình, trả lời chất vấn của các đại biểu trên tinh thần trách nhiệm và có giải pháp khá cụ thể để khắc phục các mặt còn hạn chế, tồn tại. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, giao trách nhiệm UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục có các giải pháp tổ chức thực hiện tốt lời hứa tại kỳ họp; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước HĐND, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020.

Kỳ họp này, nhiều đại biểu đã tích cực thảo luận, bàn nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương trong thời gian tới. HĐND tỉnh đã thông qua 24 nghị quyết chuyên đề đã được thẩm định, thẩm tra, thông qua theo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với tỷ lệ tán thành khá cao.

Đây là những nghị quyết quan trọng, các cấp, các ngành sớm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện để các nghị quyết đi vào đời sống. Các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đã đề ra 9 nhiệm vụ để UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện trong thời gian tới (chi tiết 9 nhiệm vụ đăng trên Báo Ấp Bắc điện tử).

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; đẩy mạnh các hoạt động, liên hệ chặt chẽ với cử tri để mỗi đại biểu thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; đồng thời nắm bắt kịp thời ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; các ban của HĐND, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dư luận, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cơ quan thông tin, báo chí, các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, bằng nhiều hình thức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả kỳ họp nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng cộng đồng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và giám sát. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được kỳ họp thông qua.

HĐND tỉnh tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự đổi mới, năng động trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà, chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, năm 2020; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.