Chủ Nhật, 08/12/2019, 20:59 (GMT+7)
.
Sổ tay:

Hướng đến kỳ họp không giấy

(ABO) Nếu như trước đây, nhiều người từng chứng kiến tình cảnh đại biểu hay cử tri “ôm” cả xấp tài liệu, giấy tờ dự họp, thì nay không còn. Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX đã được tổ chức theo hướng kỳ họp không giấy. Điều này đã để lại ấn tượng tốt trong đại biểu và cử tri do không còn tình trạng trên. Kỳ họp này cũng đã không còn cảnh nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh phải nhọc công cả tuần để photo hàng trăm bộ tài liệu gửi cho các đại biểu.

Đại biểu truy cập VPĐT xem tài liệu Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.
Đại biểu truy cập VPĐT xem tài liệu Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, bộ phận kỹ thuật viên của Văn phòng HĐND tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ các đại biểu HĐND khai thác tư liệu phục vụ các kỳ họp. Theo đó, mỗi đại biểu được trang bị một chiếc máy tính bảng để truy cập văn phòng điện tử (VPĐT) của HĐND tỉnh.

Trên VPĐT của HĐND tỉnh, bộ phận kỹ thuật tạo tài khoản chung để đại biểu truy cập trao đổi việc gửi, nhận thông tin. Trên ứng dụng này tích hợp đầy đủ văn kiện tài liệu, chương trình, danh sách đại biểu, các tài liệu liên quan... Trong mỗi mục, tài liệu được sắp xếp rõ ràng, khoa học, dễ sử dụng.

Ở những kỳ họp trước, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong gửi, nhận tài liệu kỳ họp mới được triển khai, chủ yếu cho đại biểu HĐND tỉnh, mà chưa được triển khai rộng rãi ra đại biểu khách mời, nên Văn phòng HĐND tỉnh vẫn phải triển khai song song 2 loại hình tài liệu (tài liệu giấy và tài liệu trên file mềm).

Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ 11 đã có sự đổi mới hơn. Theo Văn phòng HĐND tỉnh, đây là lần đầu tiên kỳ họp triển khai không giấy đối với đại biểu khách mời. Đánh giá về cách làm này, nhiều đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời cho rằng cách làm này có nhiều ưu điểm vượt trội.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Gạo Nguyễn Văn Nhỏ cho biết: “Những kỳ họp trước, đại biểu khách mời cấp huyện được phát tài liệu giấy, nhưng từ kỳ họp này thì không, mà được cung cấp một tài khoản chung trên VPĐT của HĐND tỉnh để truy cập vào lấy tài liệu. Tôi cho rằng, việc hướng đến kỳ họp không giấy là cách làm hay với nhiều lợi ích thiết thực. Trước đây, phải chờ tất cả các báo cáo, tờ trình được duyệt mới cho in ấn, đến ngày diễn ra kỳ họp thì đại biểu mới có đọc.

Nay triển khai trên VPĐT, khi có báo cáo hay tờ trình nào được duyệt trước thì bộ phận Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật ngay, đại biểu có thể chủ động nghiên cứu tài liệu trước ở nhà hay những lúc rảnh rỗi. Mặt khác, còn tiết kiệm nhiều giấy mực in ấn  và đại biểu không còn phải ôm xấp tài liệu nặng nề đi lại trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp. Vả lại, tài liệu được lưu đầy đủ, khi cần xem lại thì mở mạng xem rất thuận tiện. Huyện Chợ Gạo cũng đã áp dụng cách làm này”.

Có thể nói, việc ứng dụng CNTT trong truyền tải thông tin, dữ liệu hướng đến phòng họp không giấy là chủ trương đúng, cách làm hay, phù hợp với xu hướng phát triển của đô thị thông minh, cần được nhân rộng trong thời gian tới.

DÂN AN

.
.
.