Thứ Hai, 13/01/2020, 20:07 (GMT+7)
.

Đảng bộ huyện Gò Công Tây: Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, các cấp ủy trong huyện Gò Công Tây đã thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình (TPB-PB), qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Thị trấn Vĩnh Bình đã đạt chuẩn Văn minh đô thị.                                      Ảnh: VĂN THẢO
Thị trấn Vĩnh Bình đã đạt chuẩn Văn minh đô thị. Ảnh: VĂN THẢO

Nhận thức công tác TPB-PB là công việc không thể thiếu trong sinh hoạt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, các cấp ủy trong huyện Gò Công Tây đã nghiêm túc thực hiện, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót của cấp ủy, của đảng viên trên tinh thần xây dựng, giúp cán bộ, đảng viên tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Ngô Văn Tú khẳng định: “Việc nâng cao chất lượng TPB-PB đã kịp thời chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; là căn cứ để xem xét, xử lý nếu cá nhân vẫn tái diễn vi phạm đã chỉ ra. Đối với một số cấp ủy tổ chức kiểm điểm, TPB-PB chưa tốt, Huyện ủy sẽ tăng cường kiểm tra để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, trở thành nền nếp. Năm 2019, huyện không còn cơ sở đảng hạn chế, yếu kém. So với trước đây, mỗi năm Đảng bộ huyện củng cố 4 - 5 tổ chức cơ sở đảng. Việc tổ chức thực hiện nghiêm túc TPB-PB đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng; một số khuyết điểm, yếu kém đã được khắc phục nhanh. Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN, SÂU RỘNG

Đồng chí Ngô Văn Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây khẳng định: “Thực hiện TPB-PB theo quy định của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Gò Công Tây đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kết hợp thực hiện đồng bộ các Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên…

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện; tập trung củng cố những cơ sở đảng có hiện tượng mất đoàn kết, bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm…

NHẬN RÕ HẠN CHẾ ĐỂ KHẮC PHỤC

Năm 2018, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình chỉ được xếp ở mức hoàn thành nhiệm vụ, phải kiểm điểm sâu, do không hoàn thành 2 chỉ tiêu và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lộ trình xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn văn minh đô thị chưa đạt. Đồng chí Ngô Văn Tú cho biết, với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng bộ thị trấn nghiêm túc kiểm điểm, TPB-PB theo quy định. Trong quá trình kiểm điểm, TPB-PB của cấp ủy và các đảng viên đã bám sát các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đánh giá sát, đúng những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế; nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra các giải pháp khắc phục.

Qua kiểm điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã thắng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, vi phạm pháp luật; hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự vẫn còn mặt hạn chế…; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục”. Qua đó, năm 2019, Đảng bộ thị trấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm đều đạt và vượt. Đặc biệt là, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị quyết 138, quyết tâm trong năm 2019 phải ra mắt “Thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Bình Võ Ngọc Tân tâm huyết: “Trong năm qua, Đảng bộ thị trấn đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, đã rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm”.

Đối với Đảng bộ xã Thành Công, đồng chí Ngô Văn Tú cho biết: “Từ khi ra mắt xã nông thôn mới, một số phong trào thi đua của xã Thành Công có chiều hướng đi xuống. Đặc biệt là, lề lối, tác phong làm việc của một số cán bộ, đảng viên, viên chức chưa nghiêm; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã chưa sát”. Nhận thấy điều đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, nâng chất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Thành Công, giúp Đảng bộ và chính quyền xã sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

PHƯƠNG MAI

.
.
.