Thứ Ba, 07/01/2020, 21:03 (GMT+7)
.
Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019

(ABO) Ngày 7-1, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngay đầu năm, Đảng ủy khối đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đề ra giải pháp và đề cao trách nhiệm lãnh đạo, định hướng cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các cấp ủy định hướng chỉ đạo nâng cao trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh, chủ yếu là tiết kiệm chi phí, đầu tư hợp lý, giải quyết hàng tồn kho, kiểm soát môi trường, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện các chi, đảng bộ phát biểu tại hội nghị.
Đại diện các chi, đảng bộ phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, toàn khối doanh thu đạt 53.455 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2018; lợi nhuận đạt trên 2.675,8 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 5.445,7 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu trên 182,2 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu gần 336,3 triệu USD, tăng 21,3% so với năm 2018.

Thu nhập bình quân người lao động trong khối năm 2019: có 25 đơn vị mức từ 6 - 15 triệu đồng/người/tháng; 18 đơn vị ở mức từ 4 đến dưới 6 triệu đồng/người/ tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối thực hiện tốt các hoạt động: Giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; sơ, tổng kết các chuyên đề, nghị quyết; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp 78 đảng viên mới…

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở lãnh, chỉ đạo Ban Giám đốc và các đoàn thể tại doanh nghiệp giám sát và thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động; vận động doanh nghiệp và người lao động tham gia đóng góp nhiều hoạt động từ thiện xã hội; nhận phụng dưỡng 57 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

P. MAI

.
.
.